Kontakt

Kontakt detalji

Organizacijska jedinica / radno mjesto
Telefon/Fax E-mail
URED GENERALNOG DIREKTORA
generalni direktor 713-746
718-(300)
franjo@economic.ba
zamjenik generalnog direktora 718-(331) boro@economic.ba
kontroler 718-(336) mario.skocibusic@economic.ba
tajnica 718-(333)
fax 718-(370)
uprava@economic.ba
SUSTAV UPRAVLJANJA
manager integriranog sustava upravljanja 718-(301) lidija@economic.ba
administrator baza podataka 718-(363) bobo@economic.ba
ZAJEDNIČKE SLUŽBE
direktor zajedničkih službi 718-(312) prodaja@economic.ba
Služba financija i računovodstva
voditelj službe financija i računovodstva 718-(337) slavica.karin@economic.ba
knjigovođe 718-(338) knjigovodstvo@economic.ba
blagajnik-kontrolor 718-(339) bankarstvo@economic.ba
Služba marketinga
voditelj službe marketinga 718-(328) marketing@economic.ba
marketing produkcija 718-(307) priprema@economic.ba
Služba špedicije i transporta
voditelj službe špedicije i transporta 718-(335) brankor@economic.ba
poslovođa transporta 718-(334) spedicija@economic.ba
samostalni špediter 708-211
Servisna služba
voditelj servisne službe 718-(443) servis@economic.ba
it system administrator 718-(363) it@economic.ba
it administrator 718-(314) marko@economic.ba
Služba pravnih i općih poslova
voditelj službe pravnih i općih poslova 718-(382) tomo@economic.ba
kadrovski i sigurnosni poslovi 718-(305) posao@economic.ba
SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA
direktor sektora komercijalnih poslova 713-747
718-(311)
stjepan.marjanovic@economic.ba
evidentičar sektora komercijalnih poslova 718-(306)
fax 713-748
fax 718-(302)
info@economic.ba
Služba nabave
voditelj službe nabave 718-(332) nabava@economic.ba
voditelj poslovnice elektroinstalacije i oprema 718-(315) elektro@economic.ba
voditelj poslovnice vodoinstalacije i oprema 718-(316) voda@economic.ba
voditelj poslovnice termoinstalacije i oprema 718-(318)
718-(330)
termo@economic.ba
voditelj poslovnice građevinsko-zanatski materijal i alati 718-(340) gradnja@economic.ba
voditelj poslovnice oprema za dom i ured 718-(322) oprema@economic.ba
istraživanje tržišta 718-(310) dragana@economic.ba
Služba veleprodaje
voditelj službe veleprodaje 714-831
718-(312)
prodaja@economic.ba
voditelj regije 1 – srednjobosanska 718-(319) regija1@economic.ba
voditelj regije 2 - zeničko-dobojska 718-(323) regija2@economic.ba
voditelj regije 3 - sarajevska i bosanko-podrinjska 718-(320) regija3@economic.ba
voditelj regije 4 - tuzlansko-podrinsko-posavska i brčko 718-(376) regija4@economic.ba
voditelj regije 5 - unsko-sanska regija 718-(385) regija5@economic.ba
voditelj regije 6 - hercegovačka regija 718-(375) regija6@economic.ba
voditelj regije 7 - republika srpska – zapadni dio 718-(317) regija7@economic.ba
voditelj regije 8 – izvoz 718-(321) izvoz@economic.ba
fakturiranje 718-(350)
odjel prijema i otpreme 718-(325)
718 (326)
718-(313)
poslovna jedinica sarajevo – voditelj pj sa 033/809-063
063/992-807
pjsarajevo@economic.ba
poslovna jedinica doboj – voditelj pj do 053/221-613
065/525-950
063/992-814
pjdoboj@economic.ba
poslovna jedinica jajce – voditelj pj jc 030/656-616
063/992-804
jajce@economic.ba
Služba maloprodaje
voditelj službe maloprodaje 718-(410) zdravka@economic.ba
knjigovođe maloprodaje 718-(329) maloprodaja1@economic.ba
maloprodaja economic - e1 710-353
718-(327)
718-(387)
maloprodaja2@economic.ba
info café economic 718-(341)
e-tehnika a/v i računarska oprema 718-(414) maloprodaja@economic.ba
framini galerija kuhinja i kupaonica 718-(412)
718-(413)
galerija@economic.ba
bellissima 718-(415) bellissima@fcbih.com
cesar’s 718-(418) cesars@fcbih.com
fc outlet 718-(420) fcoutlet@fcbih.com
domeco 718-(422) domeco@economic.ba
Skladišna služba
voditelj skladišne službe 718-(361) skladiste@economic.ba
evidentičar skladišne službe 718-(381)
FRANŠIZNI CENTAR BiH
direktor franšiznog centra bih 718-(400) direktor@fcbih.com
info pult fc bih 718-(444)
fax 718-(445)
info@fcbih.com
održavanje fc bih 718-(435)
hotel central - recepcija 718-(460)
fax 718-(461)
recepcija@central.ba
Copyright © 1987 - 2018 Economic d.o.o. Vitez d.o.o. Vitez  
Učitavanje u toku